Färdiga texter kan med en knapptryckning läggas upp på fria beställningsfält.

Fria beställningsfält kan märkas med ” Fast text ” för att texten alltid skall komma upp på dessa fält.