Levererbart från restorder kan hämtas in till den ordern man har framme, och suddas från restordern. Praktisk rutin för att kunna optimera sina leveranser till kunden.

Systemet kontrollerar att det är en restorder, om det finns något levererbart, frågar om det skall läggas på. Om restordern därmed blir tom, meddelas detta.