Kassajournalen för kassaförsäljning innehåller även kortförsäljningar.