I versionerna 20.0 och 20.1 är det alltid 100 användare i nätmodulen.

” För många användare i systemet ” kommer inte längre att finnas.